Новини

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за вземане на екипно решение по актуални въпроси и проблеми, на 20 декември 2018 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от широко обсъждане преди вземането на решения каня, да присъстват всички заинтересовани, председателите или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, членовете на КК.

Хр. Илков - Председател на УС

 
Новини

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за обсъждане на текущи въпроси и вземане на решения във връзка с бъдещето на организацията в контекста на целите за развитие, на 10.06. 2019 год. /понеделник/ от 12.30 часа. Заседанието ще се проведе в УВЦ Чифлика към Затвора в гр. Ловеч. С оглед на гореизложеното и предвид необходимостта от широко обсъждане преди вземането на решения каня, да присъстват всички председатели на СД или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, както и членовете на КК.

Ивайло Григоров - Председател на УС

 

Във връзка с жалба на Синдикат на служителите в затворите в България до омбудсмана на Република България, относно поведението на администрацията на затвора в Пазарджик, свързано с упражнен психически тормоз извън работното място, неправомерно инициирани оперативни и процесуално следствени действия и за превишаване на права от страна на длъжностни лица с което са нарушени правата и достойнството на служители на затвора, националният омбудсман изпрати писмо до синдиката.

 
Новини

 

На 20 април 2018 год. председателят на УС на Синдикат на служителите в затворите в България Христо Илков и членовете на ръководния орган на организацията, представиха пред председателите на синдикални дружества постиженията и последиците от дейността на сдружението в последните 16 месеца и резултата от най-продължителната протестна кампания на служителите на затвори в България „Европа и за нас“. ПРОТЕСТНАТА КАМПАНИЯ за защита на социално-икономическите права и интереси на работещите в системата на ЗАТВОРИТЕ, АРЕСТИТЕ И ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, завърши след 5 месеца при стриктно спазване на законите от страна на синдиката.

 
Новини

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“ за отчитане на резултатите от протестната кампания "Европа и за нас" и вземане на решения във връзка с бъдещето на организацията в контекста на целите за развитие, на 20 април 2018 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А. С оглед на гореизложеното и предвид  наложителното вземане на решения каня да присъстват всички председатели на СД или упълномощени представители на синдикалните дружества на организацията, както и членовете на КК.

Хр. Илков - Председател на УС

 
Още статии...