ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

                                                                             В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                                                                             И

                                                                             СИНДИКАТ "ОХРАНА"

 

                                                                                    ДЕКЛАРАЦИЯ

                                                            ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

 

              УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

         КТ  "Подкрепа" се солидаризира с Вашите искания за достойно заплащане и осигуряване на достойни условия на труд.Смятаме, че освен увеличаването на минималната работна заплата, министерствата могат и трябва да прилагат и други механизми за увеличаван нивото на доходите в страната.В противен случай се стига до уеднаквяване на трудовите възнаграждения в посока към дъното.

          Липсата на финансова възможност се превърна в универсално оправдание за бездействие.При регистриран безспорен икономически растеж, твърденията за дефицит на средства в държавния бюджет са неоснователни.Подчертаваме, че поредица международни поставят на първо място проблема за неравенствата и справедливото разпределение на национални блага.А решенията и преразпределителните механизми се намират в ръцете на правителствата.

        КТ  "Подкрепа" напомня, че условията в българските затвори бяха и продължават да бъдат сред най-наболелите проблеми, с които се ангажират не само национални, но и международни съдилища.Време е и условията на труд както на надзирателите,така и на затворниците да покриват минимални жизнени стандарти.

        КТ  "Подкрепа" отново заявява, че е готова да подпомогне действията Ви с експертна, логистична и политическа подкрепа.ДВАМА СА ПО-СИЛНИ ОТ ЕДИН!

 

                                                                             С УВАЖЕНИЕ,

                                                                                                ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

                                                                                                ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

 

 
Вход