Новини

Общото събрание на ССЗБ, което се проведе на 19 март 2016 г., избра 9 членове на Управителния съвет на ССЗБ, от които един е нов и осем са преизбрани за втори и трети мандат.

За нов член на УС беше избрана: Десислава Любомирова - предложена от Ивайло Григоров, като номинация на СД София.

Преизбрани бяха: Иван Петров - председател на УС, Христо Илков, Цветан Михайлов, Георги Стоянов, Иван Тошев, Радослав Мартинчев, Николай Тонев и Валентин Мартинов

 

 
Вход