Новини

ДО
ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СЛУЖИТЕЛИТЕ В СЕКТОР „СИГУРНОСТ“

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КОЛЕГИ,

Синдиката на служителите в затворите в България е крайно обезпокоен от нивото на социален диалог в МВР и оценява случващото се във ведомството, като процес на незачитане на основни синдикални и трудови права, правни принципи и постигнати споразумения, което е недопустимо за една правова държава.

В предвид нарастващата криза в МВР и съпътстващите проблеми в целия Сектор „Сигурност“ се обявяваме в подкрепа на позицията на СФСМВР и протеста на служителите на вътрешното министерство, на 25 юли 2015г.

Ние сме сдружение с идеална цел и се дистанцираме от всякакви политически пристрастия, но с притеснение отчитаме, че след 42 дни на протести на служителите в Сектор „Сигурност“, българските политици отново доказаха със своя мълчалив отказ от дебат, че не са достатъчно ангажирани със становищата на социалните партньори при взимането на решения за бъдещето на службите за сигурност.

Идеята на нашият продължителен протест е да се създадат условия на труд, които да гарантират добра подготовка и мотивация на служителите в силовите структури, без които всяка реформа е обречена на неуспех.Идеята е да има резултати в битката с престъпността, корупцията и признание за нашия тежък труд.

УС на Синдиката на служителите в затворите в България ще продължи да апелира към всички политически сили и институции в страната за действен социален диалог в решаването на неотложни проблеми в сферата на сигурността като ключов сектор, с гарантираното участие на СФСМВР като отговорен и професионален социален партньор.

В качеството си на отговорна организация на работещите в системата на затворите в България, и с надеждата да бъдат удовлетворени исканията на СФСМВР и служителите на МВР солидарно подкрепяме синдикалните протестни действия, организирани от федерацията и нейните структури.

Декларираме нашата готовност, съобразно дадените ни от законодателството на страната права и отговорности да отстояваме, и занапред нашата обща позиция, относно необходимостта от дългосрочна държавна политика основана на ясни критерии за оценка на труда на българските полицаи, пожарникари, спасители и надзиратели, и търсенето на цялостни решения облечени в нова философия за противодействие на проблемите в Сектор „Сигурност“.

24.07.2015г.

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
Вход