Новини

По инициатива на Министерството на правосъдието утре, 19 юни, от 10.00 часа, за допълнителни подробности по очакваните съкращения на щатни бройки в ГД"ИН" и ГД"Охрана" във връзка с Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на правосъдието, ще се проведе поредна работна среща с представители на Синдикат на служителите в затворите в България, на която да бъдат обсъдени необходимите съкращения на бюджетните разходи през 2015 г.

Синдиката на служителите в затворите в България продължава да отстоява позиция, че плана за съкращения няма да доведе до съществени икономии, а ако властите посегнат на социалните придобивки на служителите, това означава да се стигне до ново напрежение и протести в сектора.

 

 
Вход