Новини

Свиквам заседание на УС на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 15 май 2015 год. /петък /, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, гр. Пловдив, бул. " Македония " № 21А, на което ще се обсъждат текущи въпроси.

Поканват се всички членове на УС и КК на сдружението, както и председателите на синдикални дружества да заявят намерението си дали ще присъстват или не на заседанието на Управителния съвет.

Председател на УС
Иван Петров
Пловдив,
08.05.2015г.

 
Вход