Новини

На.19.03.2015 год. в следствен арест – Разград към ОС”ИН”  бе учредено Синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България.Учредители на местното дружество станаха надзирателите от ареста в града.За председател на синдикалната структура е избран Тошо Неделчев, а за негов заместник Пламен Пенев. През седмицата новоприетите членове, които срещат идентични с колегите си от страната проблеми, чието решаване ще търсят с общи усилия занапред, ще се срещнат по тяхна покана с Христо Илков - зам.-председател на УС на сдружението.

 
Вход