Новини

Снимка: vsekiden.com
 
Уважаеми г-н Петров, благодаря ви за вниманието. Имате право в уточненията, които правите. Съжалявам, ако съм 
предизвикала вашето огорчение в стремежа си да защитя обществения интерес по темата, която лично ви засяга.    .  
При първа възможност ще публикуваме правото ви на отговор.
 
С уважение - Анна Заркова  
 
Вход