До  Иван Михалев

                                                                                             гл.редактор на в-к  „Труд”

 

                               Уважаеми    г-н Михалев,

 

Пишем Ви относно публикация в електронното издание на вестник „Труд” от 09 май 2014 г. с автор Анна Заркова и заглавие „Къде гледат надзирателите”.

Във въпросната статия са направени неверни и клеветящи Синдиката на служителите в затворите в България твърдения, отправени критики и изнесени неверни данни свързани с работата на сдружението и на служителите в местата за лишаване от свобода.Материала е написан изцяло тенденциозно, без да бъде извършена проверка на относимите факти и обстоятелства.

В тази връзка при цялото си уважение към посочената медия и  продължителния професионален опит на г-жа Заркова, се обръщаме към Вас с искане на право за отговор, съгласно законите и практиката на журналистиката и медиите.

                                                                       ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Управителният съвет на Синдиката на служителите в затворите в България, категорично протестира срещу инсинуациите, направени в статията и коментарите на Анна Заркова от 09 май 2014 г. със заглавие „Къде гледат надзирателите”, а именно:

Цитат: „Синдикатът на служителите в затворите свика извънредно закрито заседание на членовете на управителното си тяло.Защо закрито ли? По обичайните причини, по които се затварят вратите, когато зад тях се говори нещо не за пред хората.”


Отговор:

1. Категорично искаме да заявим, че представителите на Синдиката на служителите в затворите в България винаги сме предоставяли информация на медиите по всички въпроси, свързани с дейността и решенията на УС на Синдиката, за да се избегнат публикации, които представят въпросите едностранно, което създава предпоставки за неточност на информацията и в някои случай уронване авторитета и престижа на сдружението.Заседанията на УС на ССЗБ винаги са се провеждали според изискванията на Устава на Сдружението и нормите на ЗЮЛНЦ.

2. От своето създаване насам стремеж на Синдиката на служителите в затворите в България, са поддържане на контакт с медиите и информиране на обществото чрез тях, за състоянието на българските затвори и проблемите на служителите в системата, имайки предвид основни функции на медиите в демократичните общества, като определяне на ключови проблеми в различни сектори, представяне на мнения относно причините довели до тях и възможностите за решаването им.

Цитат: „Но ако на въпросното събрание е била набелязана и една-единствена мярка срещу скандалните бягства на пандизчии у нас (120-годишно от десетилетие насам, можете ли да си представите?!), то ние не сме разбрали.”

Отговор:

1.Синдиката на служителите в затворите в България много преди това да се случи, многократно е завявал пред институциите в Република България, своите сериозни тревоги и опасения, от подобни инциденти и предлагал истински антикризисни  мерки за ограничаване на последиците от тежките проблеми в системата, в рамките на своите възможности, като синдикална организация.След приключване на заседанието бяха направени изявления от Председателя и членове на УС за медии, които пожелаха това. По - късно ССЗБ излезе и с официално прессъобщение със становището на Синдиката !

Цитат: „Обсъждана била опасността от въвеждане на 12-часови, вместо сегашните 24-часови смени.”

Отговор:

1.Няма противоречие с изнесената информация, но по отношение на направеното предложение от заместник – министъра на правосъдието за въвеждане на тази мярка, като решение на проблемите с недостига на надзорно-охранителен състав искаме съвсем ясно да кажем, че се противопоставяме на опитите за подобна промяна, защото имаме аргументирани опасения, че това ще задълбочи кризата  и ще увеличи ненужно напрежението и  ще доведе до нежелани негативни последици, застрашаващи сигурността в МЛС . 

Във връзка с изложените в материала още твърдения свързани с полагането на труд от служители по повече от един трудов договор, работните дни на надзорно-охранителния състав в затворите, получаваните от тях трудови възнаграждения и социални плащания, както коментарите, относно предписанията на Комитета против изтезанията към съвета на Европа и възможните реакции от страна на Синдиката, изразяваме учудване, че автора на статията, преди да достигне до грубо манипулативните си изводи не е извършил подробно и задълбочено журналистическо изследване на посочените факти и обстоятелства, и без да бяга от големите теми, да потърси различната гледна точка.От друга страна законодателството в Република България съдържа изрични разпоредби във връзка с направените коментари, които видно от написаното автора не познава.

Цитат: „Но надзирателите гледат другояче на нещата….Ами как треперят да не ги хванат, когато внасят при арестантите джиесеми или пиячка? За стотина лева страх берат.”

Отговор: Поставянето под общ знаменател на проблема с внасянето на непозволени вещи и предмети в местата за лишаване от свобода показва липса на професионализъм !

Откровените обидни квалификации спрямо служителите  в българските затвори и следствени арести, които с риск за здравето и живота си служат честно и почтено на държавата и българското общество, поднесени в статията оставяме на съвестта на автора.

В заключение на настоящото опровержение, не ни остава друго освен да цитираме автора на статията -  „Лошото е, че както е казал поетът още навремето си, свестните у нас ги смятат за луди.”

В следващите дни Синдиката на служителите в затворите в България ще има много по-разширен коментар по въпросите на политиката в наказателно -изпълнителните институции, който се надяваме Вашата медия да отрази.

Искрено се надяваме занапред публикуваните в "Труд" материали да показват по-сериозно отношение към  трудната и опасна професия „Надзирател” , нашия труд и проблемите чието разрешаване търсим, което считаме за важно не само за служителите в пенитенциарната система, но и за цялото българско общество.

 

С уважение,

Управителен съвет  

Синдикат на служителите в затворите в България

 
Вход