Действия на ССЗБ

  

ДО ПЕЧАТНИТЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

В Р.БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ: ДО ПРЕСЦЕНТЪРА

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

              УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ В БЪЛГАРИЯ,

 

 На 01 май 2014 г. бе разпространена информация за извършено бягство от Централния софийски затвор на двама лишени от свобода.Четири дни по-късно бе съобщено за ново бягство.Този път от затворническо общежитие към Затвора-Бургас.

 В тази връзка, ние получихме множество обаждания и запитвания от представители на медиите за случилото се и за нашето мнение и позиция. Затова се чувстваме длъжни да заявим първо пред вас, а чрез вас и пред  българската общественост следното :

На 02 май 2014г.  представители на Синдикат на служителите в затворите в България взеха участие в среща проведена в министерството на правосъдието. Противно на очакванията на Синдиката, разговора е преминал по начин, който  Синдиката  тълкува  казаното, като тотална забрана на комуникацията с медиите.

           С недоумение, Синдиката, предвид постигнатия в последната година напредък в социалния диалог, посреща опитите на политическото ръководство, да се пренебрегват основни свободи за изразяване по синдикални, професионални и социални въпроси засягащи членовете на една професионална общност – изнемогваща и опряна до стената, което е  в разрез с всички международни стандарти, които имат отношение към свободата на изразяване, в случая и по въпроси  от обществен интерес.           

           В крайна сметка Синдикат на служителите в затворите в България, като организация се подчинява единствено на уставните цели, законите и конституцията на Р.България.

Ние  разбираме, че едно от най – големите притеснения на институциите е свързано с активната позиция на Синдиката, проблемите в пенитенциарната система на Р.България да бъдат обсъждани в публични дискусии, но водени от чувството на отговорност ще продължим да отстоява позицията, че публичността и прозрачността, относно ставащото в системата, единствено имат оздравителен ефект.

Определяме заявените в медийното пространство мерки спрямо НОС, преди обсъждането им с представители на служителите, като прибързани и крайни, в пълно противоречие с декларираните позиции на Министерството на правосъдието, само няколко месеца след подписването на споразумение за сътрудничество между Синдиката и Министерството.

ССЗБ не приема и заявеното по медиите от различни лица и организации вменяване на вина за  случая на бягствата  от Софийския и Бургаския затвори изцяло на надзирателите !!! / НОС /, без дори да е извършена и приключила разпоредената проверка от страна на МП, без да има достатъчно яснота по инцидента, без извършване на задълбочен анализ на ситуацията, както и преди да има конкретни данни, относно провежданото разследване от компетентните органи!

           ССЗБ  отдавна обръща внимание на спешната необходимост, институциите в страната да погледнат на проблема със затворите като системен, за да могат да се вземат превантивни мерки и реализират политики за подобряване на тежката ситуация в местата за лишаване от свобода.

           В  тази ситуация Синдиката сe надява  отговорните фактори да обмислят внимателно своите действия, като смята, че фактите, обстоятелствата и ситуацията задължават предприемането на разумни и далновидни действия.

           В заключение на свое заседание днес, в гр. Пловдив, УС на Синдиката прие разумното решение да поиска спешна среща с политическото и професионално ръководство на местата за лишаване от свобода, в опит за търсене на решения по въпроси от значение за служителите на затворите, породени от ставащото в последните дни, като си запазва правото да защитава правата и интересите  на своите членове с всички позволени от законите на страната средства.
 

 

С уважение,                                                                                                       УС НА ССЗБ

09 май 2014 г.

Пловдив

                                                                                            

 
Вход