Действия на ССЗБ

На основание чл.25 ал.5 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България, свиква Извънредно закрито заседание на Управителния съвет (задължително присъствие), от 12.00 часа, на 09.05.2014 год. /петък /, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив, при следния дневен ред:

1. Изработване на позиция и вземане на решения за последващи действия, относно последните събития в системата на затворите и публично оповестени становища на Министерството на правосъдието.
 
Вход