Становища

Сдружение "Синдикат на служителите в затворите в България", предостави свое кратко становище на делегацията на Комитетът против изтезанията към Съвета на Европа.На работна среща, в сградата на Министерство на правосъдието, на 03 април 2014г., представители на Синдиката връчиха позицията си във връзка с направените констатации и препоръки отразени в последния доклад на Комитета.

Становището може да изтеглите от тук: Становище