Новини

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България, свиква заседание на Управителния съвет, от 12.00 часа, на 10.04.2014 год. /четвъртък /, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив. Присъствието на всички членове на УС  е задължително ! Наложително е и присъствието на председателите на Синдикални дружества .

 
Вход