Новини

След като на 7 декември в гр. Шумен се учреди синдикална секция към синдикално дружество на ССЗБ - гр.Варна, днес 13 декември, служителите на следствените арести в гр,Хасково и гр.Свиленград учредиха синдикално дружество на ССЗБ, гр.Хасково. Събранието посети Иван Петров - председател на УС на ССЗБ. Учредителното събрание е уважено и от Руско Цонев - началник ОС"ИН" и Красимир Вълков - началник Сектор "Арести". За председател на новосформираното синдикално дружество единодушно е избран Красимир Братанов.

 
Вход