Новини

На основание чл.25 ал.5 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС, свиква открито извънредно заседание на Управителния съвет, от 12.00 часа, на 09.12.2013 год. /понеделник /, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация", гр.Пловдив, бул. " Македония " - № 21 А.

 
Вход