Новини

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Иван Петров - председател на УС на Синдиката на служителите в затворите в България, свиква открито извънредно заседание на Управителния съвет, от 12.00 часа, на 14.11.2013 год. /четвъртък / , в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив, при следния проект за дневен ред :

1.Взимане на решения и действия след проведените срещи и постигнати договорености с Министерството на правосъдието.

 
Вход