Новини

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиквам извънредно заседание на Управителния съвет и председателите на СД на ССЗБ, от 12.00 часа, на 25.10.2013 год. /петък / , в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив, при следния проект за дневен ред :

1.Вземане на решение за преминаване към поредица протестни действия.Определяне на дати, места и форми на протестните действия.

2.Разни.

                                                                                                                        Председател на УС на ССЗБ  
 
Вход