Новини

Зам. министърът на правосъдието Илия Ангелов отмени заповедта на главния директор на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” Митко Димитров, с която надзирателите в затворите преминаха изцяло на 12-часови дежурства, в сила от 1-ви юли т.г.

Като основание за отмяната й се сочи чл.10 ал.2 т.15 във връзка с чл.10 ал.1 от ЗИНЗС и т.3 от Заповед № ЛС - 04 1110/05.07.2013г на Министъра на правосъдието, според който Министъра на правосъдието "отменя незаконосъобразни и нецелесъобразни актове, издадени от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и от ръководителите на териториалните й служби, по жалби на заинтересовани лица и по своя инициатива".

Заповедта за отмяна влиза в сила от 01.08.2013г., изпълнението и се възлага на началниците на затвори и областните служби "Изпълнение на наказанията", а контрола по изпълнението й на главния директор на ГД"Изпълнение на наказанията".

Пълният текст на заповедта вижте тук.

 

 
Вход