Новини

На основание чл.11, ал.1, чл.12, ал.1 и чл.13 от Правилата за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието, Заместник министърът на правосъдието - Димитър Бонгалов свиква Редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието на 25 април 2013 г. от 11.00ч., което ще се проведе в централната сграда на Министерство на правосъдието – заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Социални плащания (специални условия на труд) съгласно разпоредбата на чл. 202, ал. 1, т. 5 от ЗМВР.

2. Плащанията по чл. 203, ал. 5 и чл. 204, ал. 2 от ЗМВР.

            3. Други

Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието работи за осъществяване на консултации по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище на служителите на Министерството на правосъдието.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и предложения за активизиране на социалния диалог между заинтересованите страни, предвид икономическите и социални затруднения в условия на криза.

 
Вход