Новини

За втори път в рамките на един месец Заместник - министърът на правосъдието Димитър Бонгалов се срещна с представители на ССЗБ.На 12 април 2013г., на работно посещение в следствения арест, в град Пловдив се предостави информация по въпроси поставяни от Синдиката пред Министерството на правосъдието и страните изразиха мнения свързани с разрешаването на значими проблеми в затворите и следствените арести.

На проведената среща бяха конкретно обсъдени, някои уточнения по предложения Проект на Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието и ССЗБ, отмяната на необосновани вътрешни нормативни актове и заповеди в противоречие на нормативни актове с по-висока степен.

От страна на правосъдният заместник - министър бе поет ангажимент, Министерството на правосъдието да разгледа предоставените от ССЗБ материали и съобразно доводите на Синдиката по разгледаните разпоредби, предприеме действия по отстраняване на несъответствията.

В края на срещата стана ясно, че до две седмици ще се свика заседание на Съвета за социално партньорство към Министерството на правосъдието.

 

 
Вход