Действия на ССЗБ

                                                                                               ДО   БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

                                                                                                           ДО   ПРЕЗИДЕНТА  

                                                                                                           НА   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                                           Г-Н  РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

 

                                                               О Т К Р И Т О      П И С М О

 

                       УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
                              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
,

 

           Синдикат на Служителите в Затворите в България / ССЗБ /, като представител на служителите в пенитенциарната система и на служителите от охраната на съдебната власт, се обръща към Вас, за да изрази своята позиция във връзка със събитията от последния месец в страната.

              Присъединяваме се към становището на други синдикални и НПО, подкрепяме протестите и желанието на Българския народ за промени.

                     Поради липсата на покана за участие в консултациите за формиране на Обществения съвет към бъдещото Служебно правителство, отправяме нашите искания писмено:

1. Настояваме за прекратяване на провежданата политика в социален аспект, на противопоставяне на служителите на министерства имащи отношение към националната сигурност. / МВР, МО, МП /

2. Настояваме незабавно да бъде подписано Споразумение за сътрудничество със ССЗБ от страна на Министъра на правосъдието в служебния кабинет.

3. Настояваме за пълна ревизия на кадровата политика на „приемственост”, фамилните и приятелски връзки в ГД”Изпълнение на наказанията”, ГД”Охрана” и териториалните служби към тях.

4. Извършване на пълен одит на , ГД”Изпълнение на наказанията”, ДП ”Фонд затворно дело” и ГД”Охрана” към Министерството на правосъдието, и последваща наказателна и административна отговорност при констатиране на нарушения.

5. Служебния министър на правосъдието да назначи за главен директор на ГД”Изпълнение на наказанията”, човек високо интелигентен и отговорен, притежаващ реформаторски качества, който не се e „ сраснал ” с недостатъците на средата, която е призван да промени.

6. Настояваме за осъществяване на прозрачност и реализиране на постоянен обществен надзор над законността на цялостното функциониране на затворната система, чрез създаването на орган към Министерството на правосъдието с участието на граждански сдружения и НПО.

                От ССЗБ сме готови да окажем необходимото пълно съдействие на компетентните органи и институции.

               Уведомяваме Ви, че действията на ССЗБ от тук нататък ще бъдат определяни от решенията, които се вземат от органите , поели отговорността да се справят с кризата и възстановят държавността в Република България .

 

 

                                                                                                           Управителен Съвет  на ССЗБ 

 
Вход