Новини

Снимка: Mediapool

Проверка на комисията по досиетата (решение 2-128 от 16 януари 2013 г.) установи значително присъствие на щатни служители и сътрудници на бившата Държавна сигурност в системата на местата за лишаване от свобода.

Днес комисията огласи, че от проверените 565 служители, подлежащи на проверка, тоест заемали и заемащи ръководни постове от 1990 г. до днес, 45 са сътрудничили на ДС, а 74 не подлежат на проверка.

25 души от списъка на комисията по досиетата са били щатни служители на ДС, останалите са нещатни. Повечето от огласените са били ръководители в затвори в страната, а някои от тях са и в момента на такива длъжности.

Проверката е обхванала директорите на агенции, главните секретари, генералните и главните директори и техните заместници, главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори.

 

 
Вход