Новини

 

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ и чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиквам редовно заседание на Управителния съвет на ССЗБ, от 12.00 часа, на 22.11.2012 год. /четвъртък/, в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив.

                                                                                                                             Зам.- председател на УС на ССЗБ

                                                                                                                             Христо Илков

 
Вход