Новини

 

На 23 октомври 2012 г. , Председателя на УС на ССЗБ - Иван Петров се срещна със синдикалните членове на ССЗБ в Затвора гр.Ловеч. На срещата присъстваха служители от всички направления на дейност в наскоро учредената синдикална секция, която наброява около 70 души. Иван Петров направи презентация, като разясни структурата, ролята и основните дейности на Синдиката. Участниците споделиха мнения, относно текущи проблеми и въпроси, касаещи социалния диалог и синдикалната дейност, както и виждания за моментното състояние на системата на затворите.

 
Вход