Новини

Днес 01.10.2012 г., 25 ентусиасти от Затвора - Ловеч, учредиха Синдикално Дружество към Синдикат на служителите в затворите в България.

За председател на дружеството е избран Атанас Трифонов - главен надзирател в Ловешкия затвор. Основни цели на дружеството са по - високата степен на представителство на служителите на затвора и трите затворнически общежития към него - /ЗО/ - “Атлант” в гр. Троян, “Полигона” в гр. Ловеч и “Велико Търново” в едноименния град, и отстояване на законните права и интереси на неговите членове.

 
Вход