Новини

 

На 26 септември 2012 г., председателя на УС на Синдикат на служителите в затворите в България - Иван Петров, се срещна със синдикалните членове на ССЗБ в град Белене.

Новото синдикалното дружество на ССЗБ в Затвора - Белене са създали, на 20 септември 2012 г., 86 надзиратели от дунавския град. За председател на синдикалната секция е избран полицай Радослав Мартинчев.

На срещата Иван Петров е запознал новите членове с текущи проблеми и въпроси, касаещи социалния диалог и синдикалните дейности. В свободен разговор от своя страна, служителите са запознали председателя на синдиката с нуждите си и са споделили вижданията си за работата на местната организация.

 
Вход