Новини

Снимка: Е - BURGAS

Състав на Административен съд - Бургас уважи жалбата на Атанас Ангелов - надзирател в Затвора гр.Бургас и отмени наложеното му дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца. Съдия по казуса бе Даниела Драгнева. Съдът прие, че началника на Затвора - Бургас Деян Костов е нарушил процедурата при налагане на наказанието, тъй като от заповедта не би могло да се установи за кое от двете посочени в нея неизпълнения на разпореждане е ангажирана дисциплинарната отговорност на жалбоподателя.

С оспорената от Ангелов заповед, надзирателя бе наказан за неизпълнение на заповед - команда "Стани!Мирно!" и неуважение на забележка за привеждане в спретнат външен вид, което се явява нарушение на множество правни норми и на етичните правила за поведение на държавните служители според наказващия орган, без да са посочени според съда,  конкретните действия на жалбоподателя, които са довели до тяхното нарушаване.

В решението се казва, че липсата на посочване на конкретното деяние за което е наказан Ангелов се явява съществено процесуално нарушение, тъй като от една страна се ограничава неговото право на защита – да разберe за какво точно е наказан, за да може да организира адекватно своята защита, а от друга страна съдът се поставя в невъзможност да извърши преценка за законосъобразното ангажиране на дисциплинарната отговорност на лицето.

В мотивите на съда е изложено още, че съда не е установил съгласно ЗМВР, ППЗМВР, ЗИНЗС и ППЗИНЗС Ангелов в качеството му на служител на ГД"ИН" да има задължение да изпълнява команди от характера на дадената му "Стани!Мирно!".

В заключение съда отсъжда, че от събраните по делото доказателства не се установява, че жалбоподателя е имал нормативно установено задължение да изпълни дадената му команда, не е допуснал посоченото дисциплинарно нарушение и оспорената заповед, с която му е наложено дисциплинарно наказание се явява незаконосъобразна.

Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.

Интересна подробност в контекста на горната новина е фактът, че именно полицаи Атанас Ангелов като председател на СД на ССЗБ в Бургас, от създаването на синдикалната структура се сблъска с твърдата позиция и съпротива на началника на затвора.

Припомняме, че със заповед от 08.12.2011г. - главен комисар Митко Димитров отмени заповед на комисар Костов, с която началника на затвора наказа по - рано същата година полицай Ангелов, с "предупреждение" за срок от шест месеца.По - късно Костов "сътвори" поредния правен абсурд в системата, лишен от юридическа теза издавайки нова заповед за наказание за същото "провинение". Ангелов обжалва и второто му наложено наказание, заповедта за което, преди да бъде разгледана жалбата в съдебно заседание, отново бе отменена от главния директор на ГД"ИН".

Пълния текст на съдебното решение


 
Вход