През 2009 г. на днешната дата с решение на Пазарджишки окръжен съд, учреденото на 04 април същата година от 14 надзиратели от Затвора – Пазарджик Сдружение Синдикат на служителите в затворите в България е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Предопределен да се роди под знака на Телец ССЗБ притежава силата на постоянството и търпението.

Млад, но отстояващ своите позиции, ССЗБ се утвърди като достоен съюзник на своите партньори в поддържане на полезните за сектор "Сигурност" идеи и политики. Във време на сурови финансови условия Синдикатът се стреми да води диалог на всички нива, да възпитава активност в своите членове, да отстоява правата им.

В духа на основната мисия на Синдиката и стоящите пред нас предизвикателства си пожелаваме следващите години да бъдат по - ползотворни от изминалите, да запазим вярата на хората и доверието в общата ни работа. Да постигнем желаните законодателни промени,  финансиране съобразено с нуждите на системата, по - добри трудови възнаграждения.

Вече сме на три години и всичко е пред нас ! С пожелание за още повече труд и усилия за постигане целите на сдружението !

Благодарим Ви !

                                                                                                                           УС на ССЗБ

 

 
Вход