Новини

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание при Съвета на Европа обнародва доклада от визитата си в България през октомври 2010 г. на сайта си http://www.cpt.coe.int/en/ .

Пренаселването на родните арести до степен на нечовешки условия за живеене се запазва като тенденция, констатират от Комитета.

Според заключенията на европейските правозащитници положителната тенденция между 2006 и 2008 г. за намаляване на дела от задържани, които прекарват в арестите твърде продължително време, не се е запазила. Комитетът отбелязва увеличение на общия брой от заподозрени, които са с най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Инспекторите от Страсбург отбелязват необходимостта от спешни мерки срещу комбинацията от пренаселване на арестите и затворите и недостиг на надзиратели, които да следят за реда в местата за лишаване от свобода. Това, според доклада, води до много случаи на малтретиране на задържани и осъдени. Като примери са посочени Пловдивският и Варненският затвор.

 

 
Вход