Синдикат на Служителите в Затворите в България

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA 

44OO гр.Пазарджик ,ул."Ивайловско шосе" - Затвора 

e-mail :  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  

 До 

Управителния съвет на ССЗБ

гр.Пазарджик 

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА СИНДИКАЛНО ЧЛЕНСТВО

....................................................................................................................................................................

(име  презиме  фамилия)

...................................................................................................................................................................

(месторабота  и  длъжност) 

 

.................................................................................................................................................................... 

(aдрес  за  кореспонденция)

 

 

                Тел/GSM:…………………………………                E-mail:……………………………………

 

 

Уважаеми  членове  на Управителния съвет на ССЗБ,

Желая да бъда приет /а/ за  член  на Сдружение ССЗБ.

Запознат /а/ съм  и  приемам  Устава и Правилника на ССЗБ.

Заявявам, че съм съгласен /а/ ежемесечно да заплащам членския внос в определения размер за ССЗБ.

С членството се задължавам да спазвам Устава на ССЗБ, вътрешната уредба на синдикалната организация и да спазвам решенията на синдикалните органи.

Дата :                                                           С уважение : 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              

                      

 

 
Вход