Синдикат на Служителите в Затворите в България

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA 

44OO гр.Пазарджик ,ул."Ивайловско шосе" - Затвора 

e-mail :  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

                                                                 До 

                                                                                                                     Управителния съвет на ССЗБ

                                                                                                                     гр.Пазарджик 

 

        

                                              З А Я В Л Е Н И Е

                                                                  ЗА СИНДИКАЛНО ЧЛЕНСТВО

 

     ...................................................................................................................................................................

                                                                     (име  презиме  фамилия)

 

       ...................................................................................................................................................................


                                                                   (месторабота  и  длъжност)

 

       ....................................................................................................................................................................

 

                                                                 (aдрес  за  кореспонденция)

 

 

                  Тел/GSM:…………………………………                                                  E-mail:……………………………………...

 

 

                  Уважаеми  членове  на Управителния съвет на ССЗБ,

 

   Желая да бъда приет /а/ за  член  на Сдружение ССЗБ.

   Запознат /а/ съм  и  приемам  Устава и Правилника на ССЗБ.

   Заявявам, че съм съгласен /а/ ежемесечно да заплащам членския внос в определения размер за ССЗБ.

   С членството се задължавам да спазвам Устава на ССЗБ, вътрешната уредба на синдикалната организация и да спазвам решенията на синдикалните органи.

 

 

           Дата :                                                                                           С уважение :