Новини

На основание чл.11, ал.1, чл.12, ал.1 и чл.13 от Правилата за организацията и дейността на ССП, Заместник министъра на правосъдието - Пламен Георгиев свиква редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието на 05.03.2012г. от 13.00ч., което ще се проведе в централната сграда на МП, при следния дневен ред:

1.Запознаване с настоящите проблеми

2.Други въпроси

 
Вход