Новини

На основание чл.25 ал.4 от Устава на ССЗБ, на 03 септември 2012 г., от 12.00ч. в заседателната зала на ОС"ИН"Сектор "Пробация" гр.Пловдив ще се проведе заседание на УС на Синдиката.

 
Вход