Действия на ССЗБ

С Писмо изх. № И-820/0034-(0525) /09.12.2011г., от Дирекция "Инспекция по труда" - Варна, ССЗБ е уведомен за резултатите от извършена проверка по повод на депозирания от Синдиката Сигнал за нарушения на трудовото законодателство спрямо служители в сектор "Арести" - Варна.

Проверката е установила, че не са осигурени ободряващи напитки за ефективно полагане на нощен труд, за работещите в сектор "Арести" към ОС "ИН"Варна, съгласно чл.140 ал.3 от КТ във връзка със специална наредба.В предвид на тази констатация са предприети принудителни административни мерки.

Независимо от гореизложеното, във връзка с констатациите посочени в писмото, проверяващия орган не е извършил пълна, цялостна, обстойна проверка.Проверяващия орган не е изследвал важните и основни обстоятелства от правно значение, за които е бил сигнализиран, което обуславя необходимостта от извършването на втора по-подробна проверка.Водим от горното ССЗБ е изготвил Сигнал до Директора на Изпълнителна Агенция "Инспекция по труда", с цел иницииране на втора проверка по реда на чл. 399, ал. 2 от КТ .

Изпълнявайки сигналните си функции съгласно чл.406 от Кодекса на труда, ССЗБ има готовност да подава своевременно сигнали с прецизна информация за нарушенията на трудовото законодателство.

 

 
Вход