Новини

Със заповед от 01.11.2011г. на Началника на Затвора Диян Костов, полицай Атанас Ангелов - председател на СД на ССЗБ при Затвора - гр.Бургас бе наказан с предупреждение за срок от 6 месеца. Ангелов обжалва в срок дисциплинарното наказание и твърди, че му е отнето правото на защита.В жалбата си посочва, че заповедта е издадена в нарушение на административно - производствените правила, установени с чл.13, ал2, т.9 от ЗИНЗС, чл.229, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗМВР.

Със заповед  №1.10365/2 от 08.12.2011г. Гл. комисар Димитров отменя заповедта на Комисар Диян Костов, поради неспазване на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания.

 
Вход