Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
В медийте
Делото се явява първото спечелено, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министъра на правосъдието, по предявени искове от членове на Синдикат на служителите в затворите в България за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд. В отговор на внесена въззивна жалба рег.№5817/11.07.2011г. на ГДИН, срещу съдебно решение от 29.06.2011 г. на СРС, с което осъжда ГД"ИН" да заплати сумата от 3106,02 лв. на Х.Д.А, със съдебно постановление СГС осъжда ГДИН да изплати на ищеца претендираните суми за положен извънреден труд, представляващи неплатено възнаграждение за положен извънреден труд, ведно със законната лихва и направените по делото разноски.Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Източник: КРОСС