Новини
Председателя на УС на ССЗБ Иван Петров отлага във времето насроченото за 09.10.2011г. извънредно заседание на УС, поради възникване на нови неотложни ангажименти на представители на сдружението.
 
Вход