Новини

Днес 02 ноември 2011 година от 13.30 часа в офиса на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „ОГНЕБОРЕЦ” в България ще се проведе спешна среща на ръководствата на всички синдикални организации в сектор "Сигурност", в т.ч Синдикат на служителите в затворите в България.

Инициираната от НСПС”ОГНЕБОРЕЦ” среща е продиктувана от предстоящото обсъждане в МС на промени в Кодекса на труда, Закона за държавното обществено осигуряване, специалните закони и наредби, както и намеренията в тази връзка на финансовото министерство за въвеждане на мерки, с цел намаляване на възнагражденията при пенсиониране на служителите и увеличаване на прослуженото време необходимо за пенсиониране в системите на МВР, МП, МО.

 
Вход