Новини

Днес се отбелязва Световният ден за достоен труд.По решение на конгреса на Международната организация на профсъюзите , 7 октомври 2008 г. е обявен за Световен ден “За достоен труд”, който обединява синдикалисти от цял свят в усилията им за установяване и спазване на работните права и солидарност.

Всеки гражданин, всяка синдикална структура имат право да се борят и защитават трудовите си права, да заявяват своите искания за почтен и достоен труд, за качествени работни места и справедливо заплащане, да поставят изисквания за ключови трудови стандарти като: колективното трудово договаряне, здравето и безопасността на работното място, социалната защита, социалния диалог, свободата на организиране, на протест, на изказ, закони и споразумения и тяхното спазване.

Синдикат на служителите в затворите в България, като доброволно и демократично сдружение на служители от пенитенциарната система, които се чувстват отговорни и ангажирани за личния си успех и просперитет, ще продължава да отстоява правото на достоен труд, на всички, които искат и могат да управляват съдбата си.


 
Вход