Новини

На работна среща между представители на СФСМВР, Асоциация на прокурорите в Р България, ССЗБ, НСП "Огнеборец", се взе решение да се предложи на Ръководствата на всички синдикални и професионални организации - МВР, МО, МП, Съюз на съдиите в Р България и Асоциация на прокурорите в Р България през месец октомври да се проведе официална среща по въпросите на професионалните ни, социални и осигурителни права, здравословни и безопасни условия, изготвяне на стратегии за промени и защита на законни интереси в областта на труда в Сектор "Сигурност".

 
Вход