Новини

Поредна среща с ръководството на ГД”ИН”, поиска с нарочно писмо УС на ССЗБ. С инициативата се цели да се акцентира на необходимостта от предприемане на конкретни действия по разрешаване на поставени нееднократно въпроси, свързани с проблеми на служители по смисъла на ЗМВР и ЗИНЗС при ГД”ИН”, водещи до демотивация и напрежение при изпълнение на служебните задължения.

Синдиката ще настоява още, за разискване и намиране на решение по внесеното по - рано предложение за увеличение с 100% на стойността на парите за храна /порцион/.Във връзка с изготвяне на бюджета за 2012 год., ССЗБ ще поиска становището на ГД в него да бъдат включени средства за увеличаване на трудовите възнаграждения на служителите, допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд, за подобряване на социално - битовите условия, материално – техническото осигуряване, вещевото доволствие и др. в подразделенията на ГД"ИН".
 
Вход