Новини

Правителството одобри допълнителни бюджетни кредити в размер на 22 млн. лв.От тях 7 млн. лв. ще бъдат преведени по бюджета на Министерството на правосъдието.Средствата са от резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет за 2011 г.С тях ще се осигури дейността по изпълнение на наказанието "лишаване от свобода".Сумата е за просрочени задължения и текуща издръжка на затворите, капиталови разходи по ремонти и подобряване на условията, както и обезщетения за пенсионирани служители.Парите ще влязат на месечни вноски в  министерството до края на годината.

 
Вход