Новини

На 12.07.2011г. в гр.Бойчиновци по инициатива на надзиратели, работещи към Поправителен дом - Бойчиновци и с активното съдействие на УС на ССЗБ се учреди ново синдикално дружество.

На събранието присъстваха около 30 служители приели принципите на Синдиката и решени да отстояват позициите си.За председател на СД бе избран Боян Николов - надзирател в ПД - Бойчиновци.На събранието, по покана на учредителите присъстваха Зам.-председателя на ССЗБ Христо Илков и Иван Тошев - Член на УС.Очаква се повече от 50 служители да се включат като членове на СД.
 
Вход