Новини

Факт са първите две спечелени дела /№ 13257 и 13259 Софийски районен съд / на членове на ССЗБ против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министъра на правосъдието, по предявени искове за заплащане на суми представляващи възнаграждение за положен извънреден труд.

Софийски районен съд е уважил заключението на съдебно - счетоводната експертиза във варианта, даден за 24 часов режим на работа.Възражението на ответника, че следва да се прилага издадената заповед за отчитане на работното време, тъй като същата не е отменена, съдът е отхвърлил като неоснователно.

Повече по решенията на съда четете в PDF файл по - долу.

PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF8