Новини

На 17.06.2011 година председателя на ССЗБ Иван Петров и Петър Узунов член на Управителния съвет  на синдиката  посетиха ОС"ИН" Бургас.На срещата бяха дискутирани и обсъждани проблеми, касаещи служителите от ОС"ИН" Арести - Бургас и Затвора гр. Бургас.

Председателя на ССЗБ проведе кратка среща с г - жа Мария Танкова - Началник ОС"ИН" и с г - н Пламен Минков -  Началник сектор Арести  гр. Бургас, на която страните засвидетелстваха своята готовност да работят съвместно за преодоляване на трудностите.

 
Вход