Новини

Затова, че е върнал на притежателя и намерена дамска чанта с голяма сума пари, кредитни карти и лични документи, за което същата е изразила своята благодарност в писмо до Министерство на правосъдието, със Заповед Л – 4457/02.06.2011г. на Гл.директор на ГД"ИН"- М.Димитров е награден Людмил Гаврилов - Председател на СД на ССЗБ гр. Монтана с "Обявяване на благодарност" и допълнителен платен отпуск в размер на 3 дни.

 
Вход