Новини

Уважаеми колеги,

Всяко синдикално дружество може да поиска публикуване на съобщение или декларация на сайта на ССЗБ. Редът за това е следният: изпращате съответния текст, който искате да се качи на сайта, във формат WORD на

e-mail: sszb@abv.bg

 
Вход