Новини
25 служители на ОС"ИН" Арести - Бургас подадоха индивидуални заявления за членство в ССЗБ.Новоприетите членове на Синдиката ще се присъединят към СД - Бургас, което служители на Затвора - Бургас учредиха през месец септември 2010 година.
 
Вход