Новини

На основание чл.11, ал.1, чл.12, ал.1 и чл.13 от Правилата за организацията и дейността на ССП, Заместник министъра на правосъдието - Христо Ангелов свиква редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в  Министерство на правосъдието на 14.06.2011г. от 14.00ч., което ще се проведе в централната сграда на МП, при следния дневен ред:

1.Среща с г-жа Маргарита Попова - министър на правосъдието за подписване на споразумение със Синдиката наслужителите в затворите в България - гр.Пазарджик и Синдиката на служителите в ГД"Охрана" - гр.Стара загора, за сътрудничество при осъществяване на социално - икономическите права и интереси на държавните служители членове на Синдиката на служителите в затворите в България и Синдиката на служителите в ГД"Охрана" в България.

2.Обсъждане на предложени от Синдиката на служителите в затворите в България въпроси, относно създаване на КУТ и намиране на форми за целево финансиране на ГД"ИН" със средства от Европейския съюз, за преоборудване и закопуване на техника, съобразно нуждите на териториалните поделения.

3.Представяне на предложение изготвено по инициативата на Министерство на правосъдието, за използване на преференциални пакети за базите на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД собственост на Министерство на здравеопазването.

4. Други.

 
Вход