Новини

На основание чл. 25 ал.4 от Устава на ССЗБ във връзка с чл.32 ал.1 от ЗЮЛНЦ, Свиквам редовно заседание на УС на ССЗБ на 04 юни 2011 год. /събота/ от 12.00 часа в гр. Пловдив, ул."Стоян Михайловски" - клуб "ORANGE".Заседанието е открито за членовете на КС, представителите на ССЗБ в ССП към МП и представители на СД на ССЗБ.На заседанието могат да присъстват членове на Синдиката, като предварително заявят участието си на телефоните на УС.Гостите могат да участват в обсъждането на точките от дневния ред, без право на глас при вземането на решения.

                                                                                                  Председател на УС на ССЗБ Иван П. Петров 

Още по темата

 
Вход