Новини

На 17 май  по инициатива на служителите от сектор "Арести" гр.Разлог с активното съдействие на УС на ССЗБ се учреди ново синдикално дружество при ОСИН - Благоевград, което ще защитава правата на колектива и ще се бори за повече и по-добри социални придобивки.За председател на дружеството бе избран Христо Пандев.

Гости на учредяването бяха председателят на ССЗБ Иван Петров  и представителя на синдиката в ССП към МП Емил Велков.

 
Вход